Pynimelis
" />
Pynimelis

Parama

2019 01 07

 

VIEŠOSIOS  ĮSTAIGOS  „PANEVĖŽIO  PYNIMĖLIS“  KREIPIMASIS

 

DĖL  2  %  PAJAMŲ  MOKESČIO  SKYRIMUI  LABDARAI

 

GERB. TĖVELIAI, BENDRUOMENĖS NARIAI, ANSAMBLIO RĖMĖJAI!

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME JUMS PARĖMUS MŪSŲ ANSAMBLĮ 2018 METAIS.

 

Gerbiamieji,

                Mums labai svarbi Jūsų parama. Būtume labai dėkingi visiems, kurie remsite mūsų ansamblį paskirdami savo sumokėto pajamų mokesčio dalį (2%). Tikimės Jūsų paramos sulaukti ir šiais 2019 metais.

 

Skirdamas 2 % pajamų mokesčių sumos paramai žmogus asmeniškai neišleis nei Euro. Tai išskaičiuojama iš sumokėto privalomo pajamų mokesčio. Jei Jūs nutarsite, pajamų mokesčio 2 % neskirti paramai, tai jie liks bendrame valstybės biudžete. Jūs prarasite suteiktą galimybę asmeniškai dalyvauti biudžeto paskirstyme.

 

Jei sutinkate paremti „Pynimėlį“, prašome užpildyti prašymo formą FR0512 (04 versija), su būtinais „Pynimėlio“ rekvizitais ir pateikti elektroniniu būdu ( http://www.vmi.lt ).

 

Neturintys galimybės ar negalintys prašymo pateikti elektroniniu būdu, prašome užpildyti prašymo formą FR0512 (04 versija), su būtinais „Pynimėlio“ rekvizitais, ir atnešti ją mums, arba į VMI. Atiduodantys prašymą mums, prašome voko neužklijuoti, ant voko užrašyti savo adresą (taip, kaip siunčiant paprastą laišką, siuntėjas) ir VMI adresą (gavėjas) - VMI prie FM, Mokestinių prievolių departamento, Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyriui, Neravų g. 8, 66257 Druskininkai. Mes patikrinsime, ar teisingai užpildyta, priklijuosime pašto ženklą ir išsiūsime.

 

Iškilus neaiškumams skambinkit telefonais Nr.8-698-09224, 8-682-35991.

 

Prašome užpildyti tik šias grafas:

(Rašyti spausdintinėmis raidėmis)

Grafa Nr. 1 (mokesčio mokėtojo indentifikacinis numeris, a/k) – įrašykite tikslų savo asmens kodą.

Grafa Nr. 2 (telefonas) – įrašykite savo telefono numerį.

Grafa Nr. 3V (vardas) – įrašykite savo vardą.

Grafa Nr. 3P(pavardė) – įrašykite savo pavardę.

Grafa Nr. 4 (adresas) – įrašykite savo gyvenamosios vietos adresą .

Grafa Nr. 5 (mokestinis laikotarpis) – įrašykite 2018.

Grafa Nr. 6S (mokesčio dalį skiriu paramos gavėjui) – pažymėkite kvadratėlį  X.

Grafų Nr. 6A, 7S, 7A, 9S, 9A – nepildykite!

Grafa Nr. 8 (papildomų lapų skaičius) – įrašykite 00.

Prmoje eilutėje:

Grafa Nr. E1 (gavėjo tipas) –įrašykite 2.

Grafa Nr. E2 (gavėjo identifikacijos numeris, kodas) – įrašykite 148245487.

Grafa Nr. E3 (mokesčio dalies paskirtis) – nepildykite!

Grafa Nr. E4 (mokesčio dalies dydis, procentai) – įrašykite 2,00.

Grafa Nr. E5 (mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio ... .) – jei paramą skiriate ilgiausiam penkių metų kaitotarpiui įrašykite 2022 (jei paramą skiriate trumpesniam laitotarpiui, įrašykite 2021, 2020 arba 2019).

Eilučių 2, 3, 4, 5, 6, 7 – nepildykite! Jos pildomos, jei parama skiriama keliems paramos gavėjams.

Apačioje pasirašykite ir parašykite savo vardą, pavardę.

 

Svarbu: norintieji  2 , 00  % skirti dviems organizacijoms, padalinant po 1 , 00  %, reikia abiejų organizacijų duomenis pildyti ant vienos prašymo formos. Pateikus ant atskirų formų, Jūsų prašymas bus atmestas.

 

Tikimės supratimo ir paramos.

 Dėkojame!!! – dainų ir šokių ansamblio „Pynimėlis“ vaikai  ir vadovai