Ansamblio vadovai

Ričardas Bakanauskas


Meno vadovas, baletmeisteris


Mokytojas ekspertas, baigė Klaipėdos Universiteto Menų fakultetą.
Dirba Panevėžio muzikos mokykloje, mokytoju. Darbo stažas 36 metai..

Rita Bakanauskienė


Choreografė


Mokytoja metodininkė, baigė Vilniaus Pedagoginį Universitetą.
Dirba Panevėžio muzikos mokykloje, mokytoja. Darbo stažas 26 metai.

Jolanta Klišienė


Liaudies instrumentų orkestro vadovė


Mokytoja ekspertė, baigė Muzikos Akademiją.
Dirba Panevėžio muzikos mokykloje, mokytoja. Darbo stažas 23 metai.

Vidas Klišys


Liaudies instrumentų orkestro vadovas


Mokytojas ekspertas, baigė Muzikos Akademiją.
Dirba Panevėžio muzikos mokykloje, mokytoju. Darbo stažas 26 metai.