„Pynimėlis“


Dainų ir šokių ansamblis


P "Pynimėlis" įkurtas 1986 metais.

Tai jungtinis liaudies meno mėgėjų kolektyvas. Koncertinį repertuarą sudaro autentiškos ir stilizuotos folklorinės lietuvių liaudies dainos, muzika, šokiai, specialiai "Pynimėliui" aranžuoti ar sukurti profesionalių kompozitorių, choreografų kūriniai, inscenizuotos apeigos, teatralizuoti montažai. "Pynimėlio" dalyviai - tai entuziastai, mylintys ir puoselėjantys tautinį meną, aktyvia veikla propaguojantys lietuviškas dainas, šokius, instrumentinę muziką, parodantys lietuvių tautinių kostiumų grožį ir savitumą, liaudies tradicijas ir papročius.
Ansamblis daug koncertuoja Panevėžyje, Lietuvoje ir įvairiose užsienio šalyse. Pirma tolima kelionė įvyko 1988 m. Per kelis dešimtmečius aplankėme 163 festivalius, 35 pasaulio šalyse. Pabuvojome tolimiausiuose kraštuose - Tunise, Maltoje, Australijoje, Kanadoje, Tailande, Kipre, Kinijoje, Indonezijoje.
"Pynimėlis" daugkartinis įvairių konkursų prizininkas, nugalėtojas, tarptautinių konkursų laureatas. Nuo 1990 metų dalyvavome visose Lietuvos dainų švenčių Ansamblių vakaruose. Ansamblis aktyvus, kūrybingas. Sukurtos autorinės teatralizuotos koncertinės programos „Užgavėnės“, „Sekminės“, Vasarvidžio saulės šokis". Už šias programas "Pynimėliui" paskirtos 1999 metų ir 2006 metų geriausio Lietuvos dainų ir šokių ansamblio nominacijos - „AUKSO PAUKŠTĖS".

"Sceninis liaudies šokis turi būti meno kūrinys be jokių priekaištų: tobulas, užbaigtas, logiškas, nuoseklus, gražus. Jis turi žavėti visus žiūrovus: ir mąstančius, ir nemąstančius, ir žinančius folklorą, ir nežinančius, ir mėgstančius techniką, ir nemėgstančius. Jis privalo būti giliai liaudiškas, jam būtina aiški idėja. Šokis - matematika. Šokti reikia ne maždaug, o tiksliai. Choreografijoje, kaip ir apskritai mene, svarbu trys dalykai, į kuriuos turi būti atkreiptas ypatingas dėmesys, tai: FANTAZIJA, SKONIS IR SAIKAS. Be jų jokia kūryba neįmanoma".