Parama

2024 02 13

VIEŠOSIOS  ĮSTAIGOS  „PANEVĖŽIO  PYNIMĖLIS“  KREIPIMASIS

DĖL  1,20  %  PAJAMŲ  MOKESČIO  SKYRIMUI  LABDARAI

GERB. TĖVELIAI, BENDRUOMENĖS NARIAI, ANSAMBLIO RĖMĖJAI!
NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME JUMS PARĖMUS MŪSŲ ANSAMBLĮ 2023 METAIS.
Kviečiame ir 2024 m. prisidėti prie mūsų ansamblio svajonių ir įdėjų įgyvendinimo. Būsime
dėkingi, jeigu deklaruodami pajamas, dalį gyventojų pajamų mokesčio skirsite ansambliui "PYNIMĖLIS"
Jei sutinkate paremti „Pynimėlį“, prašome užpildyti prašymo formą FR0512 (04 versija), su

būtinais „Pynimėlio“ rekvizitais ir pateikti elektroniniu būdu ( www.vmi.lt ).

Iškilus neaiškumams skambinkit telefonais Nr.8-698-09224, 8-682-35991.

Prašome užpildyti tik šias grafas:
Grafa Nr. 1 (mokesčio mokėtojo indentifikacinis numeris, a/k) – įrašykite tikslų savo asmens kodą.
Grafa Nr. 2 (telefonas) – įrašykite savo telefono numerį.
Grafa Nr. 3V (vardas) – įrašykite savo vardą.
Grafa Nr. 3P(pavardė) – įrašykite savo pavardę.
Grafa Nr. 4 (adresas) – įrašykite savo gyvenamosios vietos adresą .
Grafa Nr. 5 (mokestinis laikotarpis) – įrašykite 2023.
Grafa Nr. 6S (mokesčio dalį skiriu paramos gavėjui) – pažymėkite kvadratėlį X.
Grafa Nr. 6A – nepildykite!
Grafa Nr. 8 (papildomų lapų skaičius) – nepildykite!

Pirmoje eilutėje:
Grafa Nr. E1 (gavėjo tipas) –įrašykite 2.
Grafa Nr. E2 (gavėjo identifikacijos numeris, kodas) – įrašykite 148245487.
Grafa Nr. E3 (mokesčio dalies paskirtis) – nepildykite!
Grafa Nr. E4 (mokesčio dalies dydis, procentai) – įrašykite 1,20.
Grafa Nr. E5 (mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio … .) – jei paramą skiriate ilgiausiam penkių metų
laikotarpiui įrašykite 2027 (jei paramą skiriate trumpesniam laitotarpiui, įrašykite 2026, 2025 arba 2024).
Eilučių 2, 3, 4, 5, 6, 7 – nepildykite! Jos pildomos, jei parama skiriama keliems paramos gavėjams.
Svarbu: norintieji  1,20  % skirti dviems organizacijoms, padalinant po 0,60  %, reikia abiejų organizacijų
duomenis pildyti ant vienos prašymo formos. Pateikus ant atskirų formų, Jūsų prašymas bus atmestas.

Tikimės supratimo ir paramos.
Dėkojame!!! – tautinio meno ansamblio „Pynimėlis“ vaikai  ir vadovai